خط مشی

خط مشی کیفیت

شرکت گسترش آبیاران لوله رفسنجان به عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های تولید کننده انواع لوله های پلی اتیلن به منظور ارتقاء هر چه بیشتر سطح رضایت مشتریان خود و توجه به ماهیت سازمان جهت حضور موفق و دائم در بازارهای داخلی و خارجی ، خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل تعریف نموده است :

۱. تلاش در جهت ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق ارتباط موثر و انجام به موقع تعهدات
۲.گسترش راهکارهای افزایش میزان کمی و کیفی محصولات
۳. بهبود اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
۴. بکار گیری ابزارهای آموزشی٬ مشارکت عمومی و فعالیت های جمعی در جهت توسعه توانمندیها
۵. توجه به منافع ذینفعان
۶. افزایش بهره وری و بالا بردن راندمان فعالیت کارکنان

به منظور حرکت در راستای اهداف تعیین شده فوق، نظام مدیریت کیفیت سازمان بر اساس استاندارد بین المللی ۹۰۰۱ ISO طرح ریزی و به اجرا در آمده است .
مدیریت ارشد شرکت بدین وسیله تعهد خود را به برآورده کردن الزامات مرتبط و درک و اجرای کامل خط مشی کیفیت توسط کلیه کارکنان و بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت اعلام می دارد .

logo-top1