دست آوردها

پروانه ها و گواهینامه های اخذ شده

– پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ۱۴۴۲۷ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
– پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری ۷۶۰۷ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
– مجوز Food Grade لوله های آبرسانی از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی
– تائیدیه جهاد کشاورزی از مرکز توسعه مکانیزاسیون جهاد کشاورزی
– پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی ۱۱۲۳۳ از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
– گواهی عضویت انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن
– گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱ ISO از شرکت توف نورد
– گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ ISO/IEC از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران(NACI)
– عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

Certifications and Standards

– INSO 14427
– INSO 7607
– Food Grade Water Pipes Permission from the Department of Health and Medical Education of the Food and Drug Administration
– Confirmation of Agricultural Jihad from the Agricultural Jihad Mechanization Development Center
– Certification of Polyethylene Pipe and Fittings Manufacturers Association
– ISO 9001 Quality Management System (Certification from TUV NORD)
– ISO / IEC 17025 Quality Management System (Certification from the National Center for National Certification of Iran (NACI) )
– Membership in Iran Chamber of Commerce, Industries and Mines